Consilierii locali au aprobat proiectului privind „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași”

Consilierii locali au aprobat proiectului privind „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași” finanţat din Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale. Obiectivul specific îl reprezintă „Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei zonei”. Activitatile eligibile în cadrul acestui proiect vizează reabilitarea cladirii publice (cu lucrari de constructii si instalatii care constau in demolarea anexelor clădirii și a planșeului existent din cauza stării avansate de degradare, realizarea unor anexe noi pe latura de est și a unei șarpante de lemn, cu învelitoare ușoară, consolidarea construcției prin cămășuirea pereților de zidărie, refacerea continuității aparente a zidăriei și pentru asigurarea conlucrării între pereții clădirii, realizarea unor pardoseli noi, termoizolate, realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale orașului: apă, canalizare, electricitate și gaze naturale; de asemenea, se vor executa lucrări de instalare a sistemului de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, se vor realiza dotări diverse cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, etc. Valoarea totala a investitiei este de 1.622.249,68 lei inclusiv TVA. Durata de executie a lucrarilor de constructii este de 12 luni. Realizarea lucrărilor de intervenție are ca scop transformarea clădirii într-un loc de referință pentru comunitatea locală a pescarilor dunăreni din municipiul Călărași. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea durabilă a zonei prin stoparea declinului din sectorul pescuitului, prin susținerea programelor de educație privind protectia mediului, valorificarea traditiilor populare in spiritul autenticitatii, cu accent pe acest domeniu, organizarea de sesiuni de informare care vizeaza dezvoltarea zonei pescaresti prin accesarea de fonduri destinate desfasurarii activitatilor specifice.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.