Consilierii judeţeni au aprobat programul anual judeţean pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2016

Consilierii judeţeni au aprobat programul anual judetean pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2016. Potrivit proiectului se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură, învăţământ; activităţi sportive şi de tineret; proiecte sociale. Beneficiari direcţi: orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial – asociaţie sau fundaţie – care desfăşoară activităţi nonprofit sau cult religios recunoscut conform legii, care doreşte să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, are dreptul de a participa (în condiţiile Legii nr. 350/2005) la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul Judeţean Călărași şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte, conform Ghidului solicitantului. În cazul în care, după prima sesiune, sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor. Suma totală alocată pentru Program în anul 2016 este de 2000 mii lei, defalcată astfel: cultura, invatamant-50.000 de lei, activitati sportive si de tineret -1.800.000 de lei proiecte sociale -150.000 de lei. Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în două cotidiene de interes local şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare: www.calarasi.ro. Perioada de elaborare şi depunere a proiectelor va fi de 30 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.