Compania Transdanube Industries solicită consilierilor olteniţeni renunţarea la clauza suspensivă. Subiectul va fi dezbătut la următoarea şedinţă

(Olteniţa) Reprezentanţii Transdanube Industries cer primăriei olteniţene print-o adresă renunţarea la clauza suspensivă, menţionată în contractul de vânzare-cumpărare din luna septembrie 2011, prin care Consiliul Local Olteniţa a vândut companiei indiene un teren extravilan din str. Portului, în suprafaţă de 140.072 mp. Reprezentanţii Transdanube solicită astfel semnarea unui act adiţional la contract, prin care să se realizeze dreptul de proprietate asupra imobilului, luându-se în considerare că preţul a fost achitat integral la data semnării contractului. În urma semnării actului adiţional, dreptul de proprietate al SC Transdanube Industries asupra imobilului va fi înscris definitiv în cartea funciară. Potrivit unui articol din contractul de vânzare-cumpărare, proprietatea asupra imobilului urma să se transfere la data realizării investiţiei de către cumpărător, la data recepţiei unor depozite şi construcţii industriale şi a semnării procesului-verbal de recepţie preliminară a investiţiei. Pentru a obţine finanţare cât mai rapid şi autorizaţiile necesare proiectului, Transdanube trebuie să prezinte instituţiilor bancare şi autorităţilor competente dovada privind titlul asupra terenurilor pe care se va dezvolta proiectul, constând în dreptul de proprietate înregistrat în mod corespunzător şi definitiv în cartea funciară, liber de orice sarcini. Consilierul PNŢCD, Petre Eugen, propune amânarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru următoarea şedinţă. Acesta spune că e bine să fie prezent cel puţin un reprezentant Trandanube Industries în mijlocul consilierilor, prezenţă ce se va face la următoarea şedinţă. (Laura Suzeanu)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.