Comisia Europeană (CE) a avizat favorabil inițiativa Guvernului României privind implementarea unor scheme financiare ce vor susține activitatea întreprinderilor mici și mijlocii

Comisia Europeană (CE) a avizat favorabil inițiativa Guvernului României privind implementarea unor scheme financiare ce vor susține activitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în contextul pandemiei de COVID 19. În cadrul acestui mecanism de susținere, se vor acorda 16 miliarde de lei sub formă de granturi directe și garanții de stat ce vizează creditele de investiții și finanțarea capitalului de lucru. Comisia a constatat că măsurile notificate de România respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. Astfel, în conformitate cu aceste condiții, în cazul granturilor directe, sprijinul per întreprindere nu va depăși 800 de mii de euro. În ceea ce privește garanțiile de stat, valoarea împrumuturilor subiacente per întreprindere acoperită de o garanție este limitată, garanțiile sunt limitate la maximum șase ani și primele pentru comisioanele de garantare nu depășesc nivelurile prevăzute de cadrul temporar. Comisia a concluzionat că măsurile notificate de România sunt necesare, adecvate și proporționale pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pentru detalii, accesați link­ul următor: https://ec.europa.eu/romania/news/20200411_ajutor_de_stat_romania_ro.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.