Comisia Europeana a aprobat modificarea programului INTERREG V-A ROMANIA-UNGARIA

Comisia Europeană a aprobat modificarea Programului Interreg V-A România-Ungaria, în data de 7 martie 2019, ca urmare a solicitării făcute, pe 10 august 2018, de Autoritatea de Management a programului, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Cererea de modificare prevedea realocarea de fonduri între diferitele axe prioritare și priorități de investiții ale programului, în vederea optimizării acestuia şi pentru a contribui la realizarea strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Realocarea de fonduri între axele prioritare este însoțită de ajustarea corespunzătoare a indicatorilor relevanți şi, ca urmare, sprijinul financiar din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru fiecare axă se modifică astfel:

Axa prioritară 1 „Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor)” crește cu 1.840.098 euro;

Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilității)” scade cu 12.478.003 euro;

Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere ( Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)” scade cu 2.632.463 euro;

Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției bolilor)” crește cu 10.364,068 euro;

Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și a gestionării dezastrelor (Cooperarea în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)” crește cu 2.906.300 euro.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.