Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor din Călăraşi a încălcat legea

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a demarat  în data de 3 martie o acţiune,  la nivel naţional, de prelevare din reţeaua de comercializare a eşantioanelor din apa de masă şi apa de izvor pentru determinarea încadrării în indicatorii microbiologici conform prevederilor legale în vigoare. I-am contactat pe reprezentanţii ANPC dar şi pe cei ai Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor din Călăraşi pentru a afla dacă au fost descoperite neconformităţi, la ce sortimente de apă, care sunt agenţii economici din judeţ care le comercializau sau dacă au fost luate măsuri. Pe data de 5 aprilie, CJPC Călăraşi ne răspunde printr-un mail: “Vă vom comunica informaţiile solicitate în termenul legal, prevăzut de Legea 544/2001. Mulţumim pentru înţelegere! CJPC Călăraşi.” La mai bine de 30 de zile de la solicitarea informaţiilor, reprezentanţii celor două instituţii nu s-au sinchisit să ne pună la dispoziţie informaţiile solicitate, deşi legea îi obligă să o facă. “Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.”, se precizează în articolul 7 al legii 544/2001. Nu înţelegem această lipsă de transparenţă din moment ce la nivel naţional, neconformităţile constatate au fost făcute publice la scurt timp de la efectuarea controalelor.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.