Călărași/ Procentul de promovare la definitivat este de 44,77%

Au fost publicate rezultatele inițiale la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020). Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Călărași, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 44,77%. Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 30 de candidați cu medii între 8 și 10. Dintre cei 85 de candidați cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 78, 7 candidați au absentat, 11 candidați s-au retras. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.