Brutăriile, restaurantele și service-urile auto au fost verificate de inspectorii ITM Călărași

În sãptãmâna 4 – 8 ianuarie, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în urmatoarele domenii de activitate: construcţii, agricultură, brutării, restaurante, comerţ, service -uri auto, recuperarea deşeurilor reciclabile, alte domenii de activitate.  Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective: verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19; identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri. În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe: personal neautorizat pentru utilizarea utilajelor terasiere; instruirea în mod necorespunzător a lucrătorilor; lipsa echipamentelor individuale de perotecţia muncii; nesupravegherea lucrătorilor; neelaborarea de instrucţiuni proprii pentru activitatea desfăşurată. Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã au verificat 7 angajatori, din care 6 controale au fost pentru muncă nedeclarată. A fost dispusă o măsură cu termen precis de rezolvare. Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate în muncã au efectuat 8 controale, 5 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 28.000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 10 mãsuri cu termene precise de rezolvare.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.