Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru mai multe funcții contractuale de execuție

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru mai multe funcții contractuale de execuție, vacante. Pentru ARR Calarasi este disponibil 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S), cu contract individual de muncă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-referent de specialitate debutant (S):

-pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe inginerești, administrative, economice sau juridice ori studii echivalente, potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis, în condițiile legii, de către autoritatea administrației publice centrale competentă;

-vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: nu este cazul;

-permis de conducere valabil pentru categoria B;

-nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;

-cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 octombrie 2021, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;

01 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați înscriși la concurs;

05 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați admiși la proba scrisă.

 

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?