Au început înscrierile în învățământul dual și profesional

Absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în anul şcolar 2020-2021 în: învăţământul profesional, învăţământul dual, învăţământul liceal tehnologic. Formarea elevilor în învăţământul profesional şi în învăţământul dual este susţinută din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de: 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional; 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual. Prima etapă pentru înscrierea elevilor se derulează în perioadele 29 iunie – 3 iulie şi 6-7 iulie 2020. Din cauza situaţiei speciale din acest an şcolar, cauzată de criza sanitară COVID 19, opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/ cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ profesional pentru care optează.A doua etapă de înscriere a elevilor în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se va derula în perioada 24 iulie – 4 august 2020. În județul Călărași sunt disponibile 2.717 locuri. Printre școlile cu cele mai multe locuri disponibile se numără Colegiul Ștefan Bănulescu Călărași 201 locuri și Colegiul Economic 453 locuri.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.