Atributiile secretarilor generali din ministere au fost consolidate

Guvernul României a aprobat ieri, 12 septembrie, o Ordonanță de urgență prin care se consolidează atribuţiile secretarilor generali din ministere, pentru evitarea unor disfuncționalități majore în administrația publică. Astfel, actul normativ prevede că secretarul general al ministerului are rolul de a asigura continuitatea activităţii instituţiei, care, în situația vacanței funcției de ministru sau pe perioada în care ministrul se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, dobândește atribuția de ordonator principal de credite. Această decizie a fost necesară având in vedere că practica recentă a generat un blocaj în funcționarea ministerelor (și, implicit, a Guvernului), prin nefinalizarea procedurii de constatare a vacanței funcției de ministru și numire a unui nou ministru, fapt care generează unele urmări cu impact negativ, cum ar fi:

  • neachitarea drepturilor salariale ale angajaților,

  • nerespectarea obligațiilor financiare prevăzute în contracte cu agenți comerciali, inclusiv neplata facturilor,

  • nerealizarea rambursărilor și a plăților aferente implementării proiectelor cu finanțare europeană/internațională,

  • situații de natură a determina acumularea unor penalități,

  • generarea unor acțiuni în justiție pentru îndeplinirea unor obligații ale acestor ministere,

  • rezilierea unor contracte necesare bunei funcționări a acestora.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.