APIA Călăraşi eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215, privind bunăstarea păsărilor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)- Centrul Judeţean Călăraşi informează că eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet b – păsări, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro . Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera următoarele tipuri de adeverinţe, în funcţie de sesiunea de depunere şi anul de angajament, astfel: pentru sesiunea II de depunere – anul I de angajament: adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai – 30 iunie 2014, cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări şi suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor aferentă sesiunii II de depunere – anul I de angajament, minus valoarea adeverinţei emise anterior, cu excepţia beneficiarilor care au aplicat pentru efectiv mediu şi care nu au obligaţia depunerii deconturilor justificative trimestriale; pentru sesiunea I de depunere – anul III de angajament: adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2014, cerere de plată şi două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări, precum şi suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. În cazul neeliberării niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera la cererea solicitanţilor, o adeverinţă prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2014, cerere de plată şi două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări, precum şi suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepţia beneficiarilor care au aplicat pentru efectiv mediu şi care nu au obligaţia depunerii deconturilor justificative trimestriale). În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita  de 1%. Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008 – 2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.