Anunț recrutare personal

Ministerul Sănătății demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, pe durată determinată, pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei, în temeiul Ordinului ministrului sănătății nr.1889/06.11.2020, pentru Activitatea 2 – Elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Sănătate 2021 – 2027, în cadrul proiectului ”Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate” , finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.