ANUNT PRIMĂRIE

Prin prezentul anunț vă informăm că în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone sunt invitați la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Călărași pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu cu plată, în parcarea arondată locuinței dumneavoastră, Str. Flacăra – Str. Progresul – Bloc B 21, B 22, B23, B24.

Pentru persoane fizice:

 • Cerere tip

 • Documente privind domiciliul/reședință: copie BI/CI și actul de proprietate sau contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice – copie

 • Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc una, două sau mai multe familii – copie

 • Certificatul de Înmatriculate al autovehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are inspecția tehnică perioadică valabilă – copie și original pentru conformitate

 • Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție

 • Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate

 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)

 • Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.188/1990, dacă este cazul

 • Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat

 • Dovadă, prin prezentarea unei adeverințe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehicului este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reședința într-un imobil arondat parcării de domiciliu să utilizeze vehicolul, inclusiv să parcheze la domiciliu

 • Documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice, în cazul în care vehiculul încredințat este achiziționat în sistem leasing

Pentru persoane juridice:

 • Cerere tip

 • Certificat de înmatriculare al societății – copie

 • Certificatul de înmatriculare al vehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are ITP Valabilă – copie și original pentru conformitate

 • Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție

 • Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate

 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)

 • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului că societatea că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat

Președinte comisie,

Scarlat Iane

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.