ANAF/ A fost aprobat formularul 600

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi informează contribuabilii că a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 600 ”Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”. Acest formular se depune de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, dacă îndeplinesc următoarele condiţii după caz: venitul net realizat în anul precedent raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real; venitul lunar estimat a se realizează în anul curent depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut,  în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit la impozitarea în sistem real; valoarea lunară a normelor de venit după aplicarea corecţiilor depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe baza de norme de venit. Termenul de depunere a formularului este până la 31 ianuarie a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, sau  30 de zile de la data producerii evenimentului, pentru contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal. Cota de contribuţie de asigurări sociale este cota individuală de 10,5%. Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de contribuţie corespunzătoare condiţiilor

normale de muncă, de 26,3%. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 este de 2.681 lei. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente şi obţin în acelaşi timp şi venituri din salarii nu mai sunt exceptaţi de la  plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru activităţile independente, începând cu veniturile obţinute în anul 2016.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.