Amenzi în valoare de 10.000 lei au fost aplicate de inspectorii ITM Călărași

In sãptãmâna 15 – 19.02.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: comerţ, agricultură, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, transport marfă, fabricarea sticlei, baruri şi restaurante, asistenţă medicală, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

– verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

– respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

– eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

neacordarea drepturilor salariale;

lipsa programării concediilor de odihnă ;

– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de încetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;

neacordarea repausului săptămânal;

neevidenţierea orelor prestate;

necompletarea dosarelor personale;

angajatorul nu a consemnat in fişele de instruire rezultatul testărilor anuale a cunoştinţelor de ssm;

angajatorul nu a asigurat in spaţiul destinat ptr. pacienţi un recipient (marcat si semnalizat) ptr. aruncarea EIP-lui utilizat de pacienţi;

angajatorul nu a afişat la intrare şi in locuri vizibile reguli de conduită obligatorii pentru pacienţi/vizitatori;

evaluarea riscurilor pentru prevenirea contaminării cu coronavirus şi instrucţiunile proprii ptr. prevenirea contaminării cu coronavirus nu sunt semnate de administrator la rubrica „aprobat”;

locul de munca special amenajat pentru colectarea deşeurilor biologice nu este semnalizat in mod corespunzator;

angajatorul a identificat riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi a actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2, dar nu are legatura cu personalul din cabinetul medical, făcându-se referire la personalul care desfaşoara activitatea de vânzare, etc.;

planul de prevenire şi protecţie revizuit si completat cu masurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (intocmit in baza evaluarii riscurilor revizuita pentru SARS CoV-2) nu a fost adus la cunostinţa lucrătorilor in cadrul efectuarii unei instruiri periodice suplimentare;

angajatorul nu a afişat la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2.;

angajatorul nu a stabilit o procedura privind păstrarea/depozitarea/distrugerea EIP-lui utilizat;

instrucţiunile proprii nu cuprind reglementari ssm privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitaţile medicale;

nu s-au prezentat tematicile privind instruirea periodica ssm pe anul 2021 (ultima instruire periodica s-a efectuat in luna decembrie 2020). La intocmirea tematicilor privind instruirea periodica ssm pe anul 2020 nu s-a ţinut seama de toate activitatile complementare desfasurate de catre lucratori (ex. curatenie) pentru care s-au intocmit IPSSM;

tematica anuală pentru instruirea periodică a personalului nu a fost revizuită şi completată cu instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind riscurile de infectare şi de răspândire cu coronavirusul SARS CoV 2;

la nivelul depozitului cu substanţe de protecţia plantelor nu este asigurată semnalizarea de securitate în zona de colectare a deşeurilor chimice periculoase;

în curtea depozitului nu sunt stabilite culoare speciale de acces în incinta depozitului şi de circulaţie pentru angajaţi în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă;

nu a fost respectata procedura intocmita pentru utilizarea recipientelor speciale pentru transvazarea substanţelor periculoase (au fost utilizate sticle de apa).

Rezultatul controalelor:

– inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã – au verificat 37 de angajatori, 3 au fost sancţionaţi. Au fost dispuse 47 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

– inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 28 de controale, 27 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 10000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 47 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.