Alegerea viceprimarului Municipiului Călărași se va afla pe oridnea de zi a ședinței Consiliul Local de luna aceasta

Consiliul Local al municipiului Călărași se convoacă în ședinţă ordinară, marți, 18.02.2020, ora 16.30. Ordinea de zi cuprinde 16 proiecte de hotărâre, printre care si: alegerea viceprimarului Municipiului Călărași; aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023; aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Călărași; schimbarea denumirii Liceului Tehnologic ,,Sandu Aldea”, în Liceul Agricol ,,Sandu Aldea” Călărași, începând cu anul școlar 2020-2021; utilizarea sumei de 5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/03.10.2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/10.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași şi creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”, finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; aprobarea proiectului cu titlul ,,Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călărași prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete”, finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.