Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi organizează concurs de recrutare pentru postul de consilier

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Avize. Acorduri, Autorizații. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, agronomie, horticultură. ingineria produselor alimentare, zootehnie, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie geodezică, ingineria mediului, inginerie chimică, drept; vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 11 februarie, ora 10:00: proba scrisă; 14 februarie, ora 10:00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, str. Chiciu nr. 2, judeţul Călăraşi şi la tel. 0242/311.926.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.