Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi organizează concurs pentru postul de consilier, clasa I

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 1 an. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 decembrie 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 08 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 10 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi, cu sediul în Strada Flacăra nr. 18 A, Municipiul Călăraşi, telefon 0242/314.552.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.