AFIR dă undă verde pentru ultimele finanţări ale infrastructurii din PNDR 2007- 2013

Pentru a asigura gestionarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile alocate ţării noastre prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a finalizat metodologia de lucru specifică reevaluării proiectelor de investiţii eligibile, dar fără finanţare, ale beneficiarilor publici. Prin aceasta, Agenţia doreşte ca până la sfârşitul lunii septembrie 2015 să reevalueze peste 115 de Cereri de Finanţare pentru Măsura 125, iar la începutul lunii octombrie 2015 să acorde peste 100 de noi finanţări pentru beneficiarii Măsurii 322. În urma unei analize atente, în vederea selectării proiectelor eligibile fără finanţare, s-a stabilit un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte pentru proiectele aferente Măsurii 322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Punctajul minim stabilit pentru proiectele eligibile fără finanţare aferente Măsurii 125 ,,Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii ” este de 42 de puncte. Aceste praguri au fost stabilite cu acordul prealabil al Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2013, al Autorităţii de Management pentru PNDR 2007-2013, dar şi în urma discuţiilor avute cu experţii Comisiei Europene. Astfel, după întocmirea listei finale cu proiectele de investiţii care vor face obiectul procedurii de reevaluare, Centrele Regionale ale AFIR vor notifica solicitanţii ale căror proiecte au fost depuse în iulie 2009 (pentru Măsura 322) şi în sesiunea din mai 2011 (pentru Măsura 125) şi care au un punctaj mai mare sau egal cu punctajul minim stabilit. Ulterior, reprezentanţii legali ai solicitanţilor, respectiv ai autorităţilor publice locale, vor prezenta la Centrul Regional (CRFIR) documentaţia actualizată, în vederea reevaluării proiectului. Odată încheiată procedura de reevaluare a proiectelor eligibile fără finanţare, AFIR va publica Raportul de Selecţie, urmând ca beneficiarii să fie notificaţi în vederea semnării Contractului de Finanţare. Beneficiarii vor putea primi un avans de maxim 40% din valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile în cazul în care au obţinut avizarea unei achiziţii din partea AFIR şi după publicarea în SEAP a invitaţiei sau a anunţului de participare pentru achiziţia de lucrări. Pentru toate aceste contracte de finanţare, data limită de implementare a proiectelor de investiţii este sfârşitul anului 2017.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.