A fost înfiinţat Compartimentul Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială în cadrul AJOFM Călăraşi

ajofmÎn cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi a fost înfiinţat Compartimentul Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială, compartiment cu principală atribuţie evaluarea solicitărilor persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, în vederea acordării atestatului sau a mărcii sociale, precum şi emiterea deciziilor de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv a mărcii sociale. Atestatul de întreprindere socială se acordă întreprinderilor sociale care dispun, prin actele de înfiinţare şi funcţionare, respectarea următoarelor criterii:

  1. a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
  2. b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
  3. c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
  4. d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

În vederea obţinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat, trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, la AJOFM Călăraşi următoarele documente:

a) cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 (la normele metodologice) sau, după caz, în anexa nr. 6 (la normele metodologice) în situaţia în care se solicită concomitent şi acordarea mărcii sociale;

b) actele de înfiinţare şi funcţionare care demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social.

Documentele prevăzute mai sus se prezintă la AJOFM Călăraşi – Compartimentul Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea atestatului. Informaţii suplimentare privind noţiunea de economie socială, precum şi în ceea ce priveşte condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015, se pot obţine la sediul AJOFM Călăraşi – persoana de contact: Barcaru Gheorghe, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.