79 de dosare au fost depuse, până acum, pentru acordarea ajutorului de încălzire

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire (gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri) se face începând cu data de 15.10.2019 la ghișeul Direcţiei de Asistenţă Socială, iar dosarele pentru sistemul centralizat se depun la sediul S.P.C.T.F.L. Călărași (bloc Flora), în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-14.00 .Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2019 este până la data de 20.11.2019. Până la această oră, potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Primăriei Călărași, au fost depuse 79 de dosare, din care 8 cereri pentru încălzire în sistem electric și 71 de cereri pentru încălzire pe gaze. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective. Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Progresul, nr.23, sau la numerele telefon 0242/31.31.51/int.114. Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electric sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest aiutor numai dacă venitul net lunar net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, lacompletarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzire locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătit necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire.Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat; modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri și declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.