25 de şcoli din judeţ premiate de Consiliul Judeţean în cadrul “Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli”

Din 25 noiembrie 2013, la nivelul judeţului Călăraşi a început derularea “Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli”. Pentru anul şcolar 2013 – 2014 se vor acorda gratuit mere pentru o perioada de 85 de zile de şcolarizare. Ca şi în anii precedenţi, pe lângă distribuţia de mere, pentru anul şcolar în curs a fost obligatorie şi implementarea unor măsuri adiacente pentru conştientizarea de către copii a importanţei consumului de fructe. Măsurile adiacente distribuţiei de mere pentru acest an şcolar au fost următoarele: organizarea de vizite la ferme pomicole ori legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte evenimente sau activităţi similare; organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit. Pentru semestrul II, după consultarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, s-a hotărât, ca modalitate de punere în aplicare a acestor măsuri adiacente, continuarea concursului tematic din primul semestru şcolar care a constat în transmiterea de către unităţile şcolare din  judeţul Călăraşi a unei prezentări cu tema  «Prezenţa mărului în disciplinele şcolare ».  În urma desemnării de către o comisie formată din 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi câte un reprezentant al ISJ Călăraşi, al  DSP şi al Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Călăraşi, a celor 25 de şcoli câştigătoare din cea de-a doua etapă a concursului, s-a stabilit ca festivitatea de premiere sa aibă loc astăzi, 30 aprilie, ora 11:00, la sediul Consiliului Judeţean. Şcolile participante la concurs au fost următoarele: Şcoala gimnazială “Mircea Vodă” Călăraşi,  Şcoala gimnazială Gurbăneşti, Şcoala gimnazială “Tudor Vladimirescu”, Şcoala gimnazială Belciugatele, Liceul Tehnologic “Constantin George Călinescu” Grădiştea, Şcoala gimnazială nr. 2 “Lucian Pavel” Olteniţa, Şcoala nr. 1 “Grigore Moisil” Ulmeni, Şcoala nr. 1 Vlad Ţepeş, Şcoala nr. 1 Luica, Şcoala “George Vâlsan” Independenţa, Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea, Şcoala “Nicolae Petrescu” Crivaţ, Şcoala “Mircea Nedelciu” Fundulea, Şcoala nr. 1 Spanţov, Şcoala Frăsinet, Şcoala nr. 1 Nana, şcoala “Constantin Brancoveanu”, Şcoala Roseţi, Şcoala nr. 2 Dor Marunt Gara, Şcoala nr. 1 Ciocanesti, Şcoala nr. 6 “Alexandru Vlahuţă” Olteniţa, Şcoala nr. 2 Borcea, Şcoala Săruleşti Gara, Şcoala Lehliu, Şcoala nr. 1 Valea Argovei, Şcoala N. Bălcescu( Preasna) şi Şcoala nr. 1 Chirnogi. Şcolile declarate câştigătoare de către comisie, după aplicarea criteriilor de selecţie, au fost următoarele, ordinea fiind aleatorie: Şcoala “Mircea Vodă”  Călaraşi,  Şcoala Gurbăneşti, Şcoala “Tudor Vladimirescu” Călăraşi, Şcoala gimnazială Belciugatele, Liceul Tehnologic “Constantin George Călinescu” Grădiştea, Şcoala nr. 2 “Lucian Pavel” Olteniţa, Şcoala nr. 1 “Grigore Moisil” Ulmeni, Şcoala nr. 1 Vlad Ţepeş, Şcoala nr. 1 Luica, Şcoala “George Vâlsan” Independenţa, Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea, Şcoala “Nicolae Petrescu” Crivăţ, Şcoala “Mircea Nedelciu” Fundulea, Şcoala nr. 1 Spanţov, Şcoala Frăsinet, Şcoala nr. 1 Nana, Şcoala “Constantin Brancoveanu”Călăraşi, Şcoala Roseţi, Şcoala nr. 2 Dor Mărunt Gară, Şcoala nr. 1 Ciocăneşti, Şcoala nr. 6 “Alexandru Vlahuţă” Olteniţa, Şcoala nr. 2 Borcea, Şcoala Săruleşti Gară, Şcoala gimnazială Lehliu, Şcoala nr. 1 Valea Argovei. Premiile concursului constau în seturi de câte un microscop performant pentru dotarea laboratorului de biologie şi un aparat foto pentru laboratorul de ştiinţe tehnologice. Valoarea premillor acordate cu titlu gratuit şcolilor desemnate câştigătoare pe semestrul al II-lea al acestui an şcolar este de 54.994 lei. Pe lângă aceste premii, vor fi acordate şi diplome tuturor şcolilor participante la concurs.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.