16 pensionari călărăşeni plătesc pentru erorile de CNP

O singură greşeală a unui document poate lăsa pensionarii fără un sfert din pensie, pentru o perioadă bună de timp. Motivul acestui lucru este eroarea de CNP, pentru care, conform legislaţiei în vigoare, tot vârstnicii sunt cei care plătesc. Potrivit informaţiilor furnizate de către Casa Judeţeană de Pensii, în perioada 2013-2014, în judeţul Călăraşi s-au depistat şi emis 16 decizii de debit privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale. Motivul principal care a dus la constituirea debitelor privind recuperarea sumelor încasate necuvenit este datorat faptului că în procesul de evaluare-recalculare a pensiilor, desfăşurat în cursul anului 2005, în urma conexării dosarelor de CAP cu cele de stat, nu au fost sistate de la plată dosarele de CAP. Acest fapt a dus la acordarea incorectă a majorărilor acordate ulterior prin Hotărâri şi Ordonanţe de Guvern şi la acordarea eronată a acestor sume. Totodată, nici factorii poştali nu şi-au asumat răspunderea pentru verificarea taloanelor de pensie distribuite către titularii acestor drepturi. În temeiul prevederilor articolului 179 din Legea nr. 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a dispus constituirea acestor debite în sarcina beneficiarului, reprezentând sumele încasate necuvenit ce se recuperează de la beneficiar în termenul general de prescripţie de 3 ani. Aceste sume se vor recupera de la beneficiar în conformitate cu prevederile articolului 181 din Legea nr. 263 pe 2010. Deciziile de debit pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul reclamanţii. Decizia necontestată în termen este definitivă.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.