13.699 persoane cu handicap se află în evidența Serviciului de Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap

La sfârșitul lunii decembrie 2018, în evidența Serviciului de Evaluare Complexă, Asistență Socială, Secretariat Comisie, Evidență și Plată Prestații Sociale pentru Persoane Adulte cu Handicap se aflau 13.699 persoane cu handicap, dintre care 858 copii și 12841 adulți – persoane încadrate în muncă, pensionari de invaliditate, pensionari la limită de vârstă, persoane care nu realizează venituri și care beneficiază lunar de prestații sociale, sub formă de indemnizații și de alte facilități prevăzute de legislația în vigoare.

Activitatea de evaluare medico-psiho-socială desfășurată în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, până la sfârșitul lunii decembrie 2018, este reliefată de evaluarea persoanelor adulte cu handicap. Astfel, au fost evaluate de către specialiștii serviciului, un număr de cca. 3963 de persoane adulte cu handicap, dintre care1075la domiciliu.

Acest compartiment are în atribuții și soluționarea unor reclamații/petiții/sesizări cu referire la încadrarea în grad de handicap. În acest sens, au fost soluționate și 19 petiții, care au implicat răspunsuri atât petenților, cât și altor instituții implicate, urmare a anchetelor sociale efectuate la domiciliu (Consiliul Județean, aprox.10, A.J.P.I.S. 5, A.N.P.D. 4 etc.). Urmare a acestor petiții au fost întocmite 22 de dispoziții de reevaluare. Au fost respinse 54 de cereri, urmare a dispozițiilor Directorului-Executiv, având în vedere neprezentarea și necompletarea dosarelor medicale cu documentele solicitate de către SECPAH Călărași.

La sediul Secretariatului CEPHA au fost depuse 3.986 de cereri de evaluare /reevaluare ale solicitanților cu domiciliul sau reședinta în județul Călărași.

În urmă evaluărilor realizate de specialiștii S.E.C., în conformitate cu prevederile legale, cererile soluționate favorabil au fost în număr de 3986, eliberându-se certificate de încadrare în grad de handicap, în baza cărora titularii au putut beneficia de drepturile bănesti și facilitățile prevăzute de Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

În urmă evaluării medico-psiho-sociale de către C.E.P.H.A. Călărași au fost emise 1492 de certificate cu încadrarea în gradul I (grav) de handicap, 1679 de certificate cu încadrarea în gradul II (accentuat) de handicap, 305 de certificate cu încadrarea în gradul III (mediu) de handicap, iar pentru 373 dosare comisia a stabilit că nu se încadrează în criteriile aflate în vigoare pentru încadrarea într-un grad de handicap.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, la Compartimentul Evidență și Plăti Prestații pentru Persoane cu Handicap a desfășurat și următoarele activități:

– a primit 4528 dosare pentru acordarea drepturilor bănești, în baza Legii nr. 448/2006 (R) și au fost puse în plata utilizând baza de date, astfel: 3703 adulți și 825 copii, astfel că se înregistrează declarația pe propria răspundere și opțiunea după caz, se întocmesc avize favorabile care se transmit primăriilor de domiciliu în vederea acordării indemnizației de însoțitor/angajarea asistentului personal;

– a comunicat persoanei cu handicap/reprezentantului legal al persoanei cu handicap informații cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de lege și a acordat consultanță cu privire la facilitățile acordate prin lege;

– a emis decizii de plată (cel puțin,4528) pentru dosarele noi, prelungiri;

– a eliberat 1376 legitimații CFR, 12.167 bilete CFR, 1023 bilete auto și 331 legitimații urban, care au fost operate în baza de date a instituției, în vederea reactualizării bazei de date pentru raportările solicitate și a decontului cheltuielilor;

– a eliberat 759 adeverințe către Casă Județeană de Pensii Călărași, 170 pentru CAS Călărași, 611 pentru primarii, 82 pentru bănci la solicitarea beneficiarilor;

– a înregistrat un număr de 139 cereri de recuperare drepturi bănești restante, care s-au înaintat Compartimentului Contabilitate pentru soluționare;

– a eliberat un număr de 1.754 adeverințe deces, pentru ridicarea drepturilor cuvenite persoanei cu handicap decedate;

– a primit, înregistrat și transmis 39 cereri de transfer în alte județe/sectoare;

– a răspuns la 102 solicitări din partea altor DGASPC-uri;

– s-au întocmit referate de acordare restante în medie lunară de 30;

– a primit, înregistrat și transmis către CNADR, 289 cereri pentru acordarea de roviniete;

– Întocmește documentația pentru eliberarea adeverintelor pentru credit cu dobânda subvenționată de stat pentru achiziționarea unui autoturism sau adaptarea locuinței – 5 adeverințe.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.