ITM Călărași a desfășurat o campanie de verificare a modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut

În perioada aprilie-iunie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi – Serviciu Control Relaţii de Muncă a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat – prevederi derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Pe durata de desfăşurare a campaniei au fost verificaţi 156 de angajatori, au fost aplicate 8 sancţiuni, 1 amendă în valoare de 1500 lei şi 7 avertismente. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 193 de măsuri de remediere, cu termene precise de realizare. Având în vedere tematica de control s-au constatat următoarele: din numărul total de angajatori controlaţi, 2 angajatori nu au respectat prevederile art. VII alin. 1 din OUG nr. 82/2017, în sensul că nu au iniţiat negocierea colectivă privind modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat; 7 angajatori nu au respectat prevederile art. 13 alin. 2 din H.G. nr. 905/2017, şi anume nu au completat şi transmis modificările de salarii până pe data de 31.03.2018. Un angajator nu a respectat prevederile H.G. r. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.