Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA” asigură accesul la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, copiilor aflaţi în dificultate

Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA” Cǎlǎraşi este format din Centrul rezidenţial, prevăzut cu module, pentru copii rezidenţi (2-14 ani), cu o capacitate de 24 locuri, şi 2 vile, a câte 12 locuri fiecare, pentru copii/tineri rezidenţi (14-26 ani), și din Centrul de zi, care are o capacitate de 40 locuri. Centrul rezidenţial, din cadrul Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA”, asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. La data de 01.01.2017 existau în evidenţe 48 de beneficiari. Numărul de intrări, în 2017, a fost de 8 beneficiari (2 de la Asistență Maternală, 3 din evidenţa Serviciului Alternative de Tip Familial, 1 transferat din alt centru de plasament). Numărul de ieșiri, în 2017, a fost de 10 copii/tineri (1minor reintegrat în familia naturală, 5 tineri au solicitat sistarea măsurii de protecţie specială, 1 beneficiar transferat în alt centru de plasament, pentru 3 minori s-au instituit măsuri de protecţie în servicii de tip familial). În cursul anului 2017, s-au desfăşurat următoarele activităţi: au fost asigurate condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea, monitorizarea şi menţinerea stării de sănătate. Astfel, 48 rezidenţi, dintre care 5 copii/tineri, care sunt încadraţi în grad de handicap, au beneficiat de îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate; igienă şi îngrijire personală; evaluări medicale periodice şi, la nevoie, cu ocazia infecţiilor intercurente şi a situaţiilor de urgenţă au beneficiat de tratamente diverse, inclusiv de specialitate şi stomatologice; nutriţie şi dietă; educaţie pentru sănătate, educaţie sexuală şi contraceptivă; s-a asigurat asistenţa medicală şi îngrijire adaptată nevoilor identificate; s-au administrat tratamentele curente de întreţinere pentru afecţiunile cronice neuropsihice şi, periodic, tratamentele pentru afecţiuni acute diverse; în vederea menţinerii relaţiilor personale ale copiilor /tinerilor şi a contactelor directe cu părinţii, familia lărgită, precum şi cu alte persoane faţă de care au dezvoltat legături de ataşament, au fost înregistrate, la sediul centrului, 383 de vizite ale familiei/persoanelor importante pentru copiii/tinerii rezidenţi; 16 copii/tineri, au fost învoiţi pe o perioadă determinată în familie; 30 copii/tineri au fost învoiţi pentru plimbări/vizite în afara centrului la solicitarea familiei sau a persoanelor importante pentru aceştia; pentru 3 rezidenţi ai căror părinţi execută o pedeapsă cu privare de libertate, au fost programate vizite la sediul centrelor de detenţie; au fost sărbătorite zilele de naștere ale copiilor și tinerilor; s-au desfășurat programe educaționale, jocuri, activități, conform planificărilor și activităților extrașcolare propuse de unitățile de învățământ; s-a asigurat educaţia formală, prin frecventarea formelor de învăţământ special şi învăţământ de masă, copiii fiind înscrişi în şcoli din comunitate; s-au efectuat formalităţile eliberării cărţilor de identitate pentru beneficiari, la împlinirea vârstei de 14 /18 ani; rezidenţii au participat la sesiuni organizate de Asociaţia Umanitară Concordia – Școala de Arte și Meserii Concordia, activități ce au avut ca obiectiv implicarea și conștientizarea de către tinerii rezidenți a faptului că pregătirea adecvată pentru ieșirea din sistemul de protecție este fundamentală pentru reușita integrării sociale; au fost realizate, periodic, activităţi recreative şi de socializare: excursii (Bucovina, Frasin), tabără (Păltiniș), concursuri sportive, cursuri de vară (în cadrul proiectului ”Să umplem Călărașiul de culoare”). Centrul de Zi dincadrul Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA” Călăraşi oferă servicii pentru copii cu vârste între 3-7 ani, care provin din familii defavorizate, în scopul menţinerii copilului în propria familie şi dezvoltarea unei relaţii armonioase între părinţi şi copii, reducându-se, astfel, posibilitatea de abandon şi instituţionalizare. Număr de beneficiari la data de 31.12.2017: 25 copii. Activităţile desfăşurate în cursul anului 2017: copiii au beneficiat de cazare şi masă pe perioada zilei, au participat la programe educaționale; s-au desfășurat activități de recreere–socializare, dezvoltare personală; s-au organizat ședinţe lunare cu părinţii copiilor.