Consiliul Județean Călărași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă, de director executiv – Direcţia Tehnică

Consiliul Județean Călărași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă, de director executiv – Direcţia Tehnică. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; cunoştinţe operare/programare pe calculator atestate cu diplomă sau certificat de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 12 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, camera 1,telefon 0242/311.301, interior 125, e-mail cjcalarasi@calarasi.ro.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.