Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier asistent – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului – Direcția Economică

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

                                                                                               A N U N Ţ

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier asistent – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului – Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului la Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș

  • sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 an;

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din strada

București nr.140 A , în data de 17.10.2017, ora 11,00 – proba scrisa și 19.10.2017, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

PRIMAR,

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN