Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, împreună cu Ministerul Economiei a organizat la Călărași, o întâlnire de lucru regională destinată reprezentanților mediului public, privat, academic și de cercetare – dezvoltare – inovare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, împreună cu Ministerul Economiei a organizat în data de 11 septembrie, la Călărași, o întâlnire de lucru regională destinată reprezentanților mediului public, privat, academic și de cercetare – dezvoltare – inovare. Evenimentul a avut loc la sediul Agenției, la ora 10:00. Scopul organizării acestei dezbateri la nivel regional a fost de a analiza obiectivele noului document de politică industrială, elaborat în cadrul proiectului SIPOCA 7„Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Procesul de elaborare a acestui document necesită o amplă consultare la nivel regional și național a tuturor actorilor implicați: autorități de stat centrale, regionale și locale cu competențe în domeniul economic, reprezentanți ai industriei, mediului academic și ai altor organizații cu rol catalizator. Detalii depre acest eveniment aflați de la Serviciul Dezvoltare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, persoană de contact: d-na Lidia ILIE, expert Serviciul Dezvoltare.