Proiect local de prevenire a consumului de droguri „SAFE SUMMER”, ediţia a III-a

Proiect local de prevenire a consumului de droguri
„SAFE SUMMER”, ediţia a III-a. Scopul proiectului urmăreşte creşterea nivelului de informare şi conştientizare a 500 persoane cu vârsta cuprinsă între 14 – 50 de ani care frecventează centrele de agrement şi alte spaţii publice de petrecere a timpului liber din municipiul Călăraşi, în perioada iulie – septembrie 2017. Proiectul se încadrează în Planul de acţiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020, Capitolul I – A.3. Prevenirea în comunitate, Obiectiv specific 2, activitatea “2.1. Implementarea de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri, în spaţii recreaţionale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.)”. Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi implementează proiectul în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Călăraşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Călăraşi, Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi şi Crucea Roşie Călăraşi, în perioada 14 iulie – 30 septembrie 2017 la centrele de agrement şi alte spaţii publice de petrecere a timpului liber din municipiul Călăraşi. În cadrul proiectului vor fi organizate săptămânal întâlniri cu tinerii şi adulţii care frecventează centrele de agrement din municipiul Călăraşi. Vor fi distribuite de către voluntarii CPECA şi Crucea Roşie materiale educative pentru informarea tinerilor cu privire la implicaţiile, simptomele şi consecinţele consumului de droguri, modalităţi de petrecere a timpului liber. De asemenea, va fi organizat un concurs sportiv cu tematică antidrog „Safe Summer Cup”ca alternativă la consum, precum şi 2 (două) activităţi de tip „Safe nights” adresate tinerilor ce frecventează parcurile şi alte spaţii publice de petrecere a timpului liber.Discuţiile interactive dintre specialişti şi cei prezenţi la activităţi vizează şi identificarea alternativelor sănătoase la consumul de tutun, alcool şi droguri prin sport, precum şi alte activităţi de petrecere a timpului liber.