Astăzi se desfăşoară proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ

Astăzi, 20 aprilie, începând cu ora 10.00 va avea loc proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017. La Călăraşi, centrul de examen a fost stabilit la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. 116 cadre didactice au trecut de prima etapă eliminatorie care a constat în două inspecţii de specialitate la clasă şi, în plus faţă de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal. Prin excepţie, cadrele didactice aflate în anul şcolar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge doar etapele eliminatorii (inspecţiile + evaluarea portofoliului), urmând ca proba scrisă să fie susţinută în sesiunea 2018, după finalizarea stagiului de practică de un an, prevăzută de normele legale în vigoare. Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas aceeaşi 8 puncte, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă. Primele rezultate se vor afişa pe 25 aprilie, contestaţiile se depun în perioada 25-26 aprilie, iar notele finale pe 30 aprilie 2017.