Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de şef birou cadastru, gradul II – 1 post; şef birou economic, gradul II – 1 post

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, cu încadrare pe perioadă nedeterminată după cum urmează: şef birou cadastru, gradul II – 1 post; şef birou economic, gradul II – 1 post. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: şef Serviciu cadastru, gradul II: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate minimum 3 ani; şef Birou economic, gradul II: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea economie; vechime în specialitate minimum 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 02 martie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 09 martie 2017, ora 12.00: proba scrisă; 16 martie 2017, ora 12.00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi din str. Prelungirea Bucureşti nr. 26, bl.M21, județul Călărași, telefon 0731606166; e-mail: rodica.amzaru@ancpi.ro sau telefon 0242/333698, 0242/333699; fax 0242/321438, e-mail: cl@ancpi.ro.